Uneix-te al Cluster IAQ

Dins del CLUSTER IAQ seran possibles tres formes de cooperació: com a Soci, com a Col·laborador o com a Patrocinador.

Soci

Empresa o entitat l’activitat de la qual està directament relacionada amb el tractament de l’aire i que vulgui unir-se a la nostra associació per a conjuminar sinergies i col·laboracions per a la innovació i desenvolupament de noves estratègies per a la millora del IAQ en edificis i infraestructures.

Com a SOCI del clúster aquesta entitat assumeix:

 • Aparició del Logo d’Empresa o Corporació Associada en el vídeo promocional del Clúster i resta d’accions de comunicació del Clúster.
 • Accés a Documentació i normativa sistematitzada pels grups de treball del CLUSTER IAQ.
 • Participació com a Soci en els grups de treball proposats per la junta del clúster per al desenvolupament i innovació en sistemes i tecnologies per a la millora del IAQ.
 • Participació en els nostres esdeveniments anuals.
 • Sense compromís de permanència

Colaborador

Empresa o entitat l’activitat de la qual està directament relacionada amb el tractament de l’aire i que vulgui unir-se a la nostra associació per a conjuminar sinergies i col·laboracions per a la innovació i desenvolupament de noves estratègies per a la millora del IAQ en edificis i infraestructures.

Com a COL·LABORADOR del clúster aquesta entitat assumeix:

 • Aparició del Logo d’Empresa o Corporació Col·laboradora en el vídeo promocional del Clúster i resta d’accions de comunicació del CLUSTER.
 • Accés a Documentació i normativa sistematitzada pels grups de treball del CLUSTER IAQ.
 • Accés a la documentació generada pels grups de treball proposats per la junta del CLUSTER per al desenvolupament i innovació en sistemes i tecnologies per a la millora del IAQ.
 • Participació en els nostres esdeveniments anuals.
 • Sense compromís de permanència

Patrocinador

Empresa o corporació externa al sector del tractament de la Qualitat d’Aire Interior però que a causa de les seves activitats o idiosincràsia consideri d’interès entrar a formar part de CLUSTER IAQ per a tenir accés a la informació i noves solucions i desenvolupaments en el camp del IAQ. Entrarien en aquesta classificació: Hotels, Sector Bancari, Centres Comercials, Gestors d’Oficines, Retail, Sector Farmacèutic, Aeroports, Terminals Ferroviàries o d’Autobusos, etc… La informació sobre la companyia serà tractada pel CLUSTER IAQ sota clàusules de confidencialitat.

Com a PATROCINADOR del CLUSTER aquesta entitat assumeix:

 • Aparició del Logo d’Empresa o Corporació Patrocinadora en el vídeo promocional del CLUSTER i resta d’accions de comunicació del CLUSTER.
 • Realització d’una auditoria mitjançant monitoratge (15 dies) i anàlisi física-Química- Biològic de IAQ en una o dues zones representatives un dels edificis del promotor.
 • Assistència per part dels grups de treball del CLUSTER per a orientar i solucionar problemàtiques relatives al IAQ en els edificis gestionats pel patrocinador.
 • Accés a Documentació i normativa sistematitzada pels grups de treball del CLUSTER IAQ una vegada estigui finalitzada.
 • Accés amb tarifes preferencials a auditories addicionals mesuraments en camp per a determinació de l’estat del IAQ en els seus edificis.
 • Participació activa en els nostres esdeveniments anuals.
 • Participació amb veu però sense vot en assemblea anual del CLUSTER.
 • Cessió al CLUSTER de permisos per a poder utilitzar les accions realitzades en els immobles del Patrocinador per a promocionar el CLUSTER
 • Participació en el premi IAQ a les millors iniciatives professions
 • Possibilitat de participar en projectes avançats que es desenvolupin a nivell empresarial.
 • Compromís de permanència: 2 anys

FORMULARI D’ACCÉS PATROCINADORS – SOCIS – COL·LABORADORS

  Vinculació amb el CLUSTER IAQ

  Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario    Más información
  Privacidad