Objectius del Cluster IAQ

El CLUSTER IAQ ,com a associació d’empreses, persegueix com a objectiu a través de la Cooperació, networking, I+D+i, així com la participació empresarial col·laborativa establir sinergies interempresarials per a desenvolupar entre altres els següents objectius.

Solucions de millora del IAQ

Aportar solucions, a través de sinergies entre empreses líders del sector, per a la millora del IAQ en edificis i infraestructures existents buscant sempre la millora de la salut, benestar i seguretat dels seus ocupants ja siguin clients, usuaris, o empleats de les pròpies companyies. Per a això, un grup de treball del CLUSTER IAQ està analitzant, dissenyant i implementant de manera traçable les diferents solucions per a la millora del IAQ enfront de problemes mediambientals o de salut global concrets, per exemple la COVID-19.
El nostre objectiu és facilitar un entorn més segur, saludable i sostenible als ocupants d’edificis i infraestructures.

Garantia de qualitat d'aire interior

Desenvolupar un concepte de garantia de qualitat d’aire interior reconegut en l’àmbit d’actuació del CLUSTER IAQ, amb l’objectiu que els sistemes de Tractament d’Aire ajudin a millorar el benestar de les persones i de tenir una metodologia reconeguda i objectivable de validació d’aquesta Qualitat d’Aire basada en paràmetres mesurables.

A través de la col·laboració amb entitats o organitzacions de reconegut rigor i prestigi, adoptar o crear una metodologia per a l’anàlisi, implementació i monitoratge i mesurament d’accions dissenyades per a cada cas concret encaminades a la millora del IAQ.

Divulgació social de la importància del IAQ

Desenvolupament i divulgació social de la importància del IAQ per a la salut i benestar de les persones. La visió holística del CLUSTER IAQ en tota la seva cadena de valor tractarà d’implicar a tots els “stakeholders”, realitzant activitats periòdiques de comunicació i formació per a exposar els nostres projectes, els nostres nous reptes i els seus resultats.

L’objectiu és explicar i conscienciar a la societat en general sobre la importància creixent que té per a la salut humana la Qualitat de l’Aire Interior, atès que cada vegada passem mes temps a l’interior dels edificis.

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario    Más información
Privacidad