I+D+i del ClUster IAQ

El CLUSTER IAQ té la vocació de vincular la tecnologia amb les sinergies empresarials i cientificotècniques, per la qual cosa té integrats com a socis a diversos centres de recerca, així com està establint diversos convenis de col·laboració amb entitats de la cadena de valor científica de la qualitat de l’aire interior, incloent tota la transversalitat que això requereix per a la seva anàlisi.

Per a això comptem amb el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Soci Fundador de l’CLUSTER IAQ, que, com a catalitzador del potencial de recerca i Innovació de la UPC, servirà de vincle amb les iniciatives empresarials que sorgeixin en el CLUSTER IAQ.

CEMIC – Centre d’Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control. Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona

El CEMIC és un Centre d’Investigació i Transferència de tecnologia en Enginyeria Electrònica i Tecnologies de la Informació. El CEMIC focalitza la seva activitat en el desenvolupament de Projectes Europeus i Nacionals, és proactiu en la promoció i fidelització dels socis industrials en projectes de R+D+i, desenvolupa polítiques actives de protecció de la propietat intel·lectual, i disposa d’una organització flexible i multidisciplinària.

Actualment, el CLÚSTER IAQ està en fase de planificació de diversos projectes de R+D+I en diferents etapes de la qualitat d’aire interior.

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario    Más información
Privacidad