Formació IAQ

Per què aquest posgrau?

Garantir la qualitat de l’aire interior (indoor air quality) és un aspecte essencial per al benestar i la seguretat de les persones, ja que pot afectar directament la seva salut i, en conseqüència, la seva productivitat. En entorns urbans, les persones passem més del 80% del temps a l’interior d’edificis, per tant, tenir una bona qualitat d’aire és fonamental per a la nostra salut.

El postgrau en Tecnologies i Sistemes de Millora de la Qualitat de l’Aire Interior (IAQ) en Edificis i Infraestructures és una proposta transversal que neix per donar solucions efectives a la problemàtica de la qualitat de l’aire interior des de tots els seus vessants: químic, biològic, mèdic, tecnològic i normatiu.

Aquest postgrau proporciona els coneixements necessaris per analitzar els paràmetres de la qualitat de l’aire interior identificant-ne les fonts, ja sigui la contaminació exterior, les emissions de materials de construcció o la incorrecta ventilació, entre d’altres. Analitzarem els contaminants químics i biològics de l’aire interior i, amb l’ajuda de metges, estudiarem quins efectes poden arribar a produir sobre la salut de les persones.

Finalment, aprendrem a dissenyar els sistemes més adients per a la millora de l’indoor air quality i planificar-ne la implementació a l’edifici, sigui des de zero o millorant infraestructures existents. També estudiarem com han de ser els sistemes de monitoratge, fent un control preventiu i predictiu per anticipar-nos a les possibles variacions i mantenir estable la qualitat de l’aire. Aquests sistemes estan basats en els Building Management Systems (BMS) tradicionals i les interfícies Internet of Things (IoT) per actuar amb més eficàcia sobre el tractament de l’aire interior.

El postgrau compta amb experts de primer nivell, amb una dilatada experiència professional, tant tècnica com acadèmica. Des d’enginyers i tècnics de les organitzacions i empreses que integren el Clúster IAQ (Indoor Air Quality), a reconeguts científics i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Universitat de Barcelona (UB), especialitzats en l’estudi dels contaminants de l’aire, tant físics, químics com biològics. El quadre docent es completa amb la participació de metges que expliquen les patologies de transmissió aèria i científics d’altres universitats de reconegut prestigi.

Objectiu

 • Analitzar, dissenyar i implementar les tecnologies i sistemes necessaris per garantir una qualitat d’aire òptima en un edifici infraestructura, incloent-hi els sistemes de control necessaris.
 • Conèixer la problemàtica de la qualitat de l’aire interior en tots els seus vessants: químic, biològic, mèdic, tecnològic i de materials.
 • Conèixer la normativa de la qualitat de l’aire interior.

Titulació

Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l’art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l’estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

A qui va dirigit?

 • Enginyers.
 • Arquitectes.
 • Titulats de grau o màster en enginyeries.
 • Titulats de grau o màster en arquitectura.
 • Personal tècnic d’empreses instal·ladores.
 • Tècnics de manteniment en edificis i infraestructures que es vulguin especialitzar en el disseny i implementació de sistemes i tecnologies per a la millora de la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics experts en qualificacions energètiques i ambientals per a edificis: LEED, BREEAM, WELL, VERDE, etc.

Sortides profesionals

 • Director d’una oficina tècnica.
 • Cap de departament tècnic.
 • Tècnic projectista d’instal·lacions.
 • Tècnic projectista de maquinària.
 • Cap de manteniment i disseny d’instal·lacions.
 • Tècnic de manteniment d’equips de climatització.
 • Tècnic de riscos laborals: mútua laboral o empresa.
 • Tècnic de riscos laborals: departament d’administració.
 • Expert en qualitat i emissions de materials.
 • Tècnic en control preventiu i predictiu i monitoratge de l’IAQ.

Continguts formatius

3 ECTS (24h) – Reglament de l’Indoor Air Quality (IAQ). Marc Legal

3 ECTS (30h) – Sistemes i Tecnologies Específics de Tractament i Millora de I’Indoor Air Quality (IAQ)

3 ECTS (27h) – Contaminants Fisicoquímics i Biològics de l’Aire. Transmissió de Patògens

3 ECTS (24h) – Materials. Emissions de Contaminants

3 ECTS (30h) – Efectes de l’Indoor Air Quality (IAQ) sobre la Salut Humana. Implicacions Mèdiques

3 ECTS (24h) – Diagnòstic, Control i Monitoratge de l’Indoor Air Quality (IAQ)

6 ECTS (9h) – Projecte Final

Per inscriure’s i descarregar més informació podeu visitar el següent enllaç de la pàgina de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més informació en el següent link:

POSTGRAU EN TECNOLOGIES I SISTEMES DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR (IAQ) EN EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario    Más información
Privacidad